Tỳ hưu mình trơn đồng nguyên chất Đ002

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu đồng nguyên chất (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 5.5cm x 11cm + Khối lượng: 1.7kg + Ý nghĩa: Linh vật số một chiêu tài, trừ tà, trấn trạch + Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, bàn thờ thần tài

Tỳ hưu bột đá mạ vàng non trên đế gỗ xoay Y038

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu bột đá mạ vàng non trên đế gỗ xoay (Quảng Đông-Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 11cm x 17cm + Khối lượng: 0.95kg + Ý nghĩa: linh vật số 1 thu hút tiền tài, trừ tà mang đến sự bình an

Tỳ hưu đồng cánh trơn D1113

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu đồng nguyên chất (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11cm x 5cm x 11cm + Khối lượng: 1.3kg + Ý nghĩa: Linh vật số một chiêu tài, trừ tà, trấn trạch + Cách sử dụng: trưng bày phòng khách, bàn thờ thần tài

Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đen nhỏ TN02

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đen nhỏ (Quảng Đông _Trung Quốc ) + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 8.5cm x 5.5cm + Khối lượng: 1.4kg/cặp + Ý nghĩa: Linh vật chiêu tài , hóa sát mang đến cho bạn một cuộc sống thịnh vượng. +

Tỳ hưu bột đá ôm bắp cải Y016

+ Chất liệu và xuất xứ: Tỳ hưu ôm bắp cải trên đế thủy tinh bột đá mạ vàng(Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15.5cm x 9m x 18cm + Khối lượng: 1.2kg + Ý nghĩa:Tỳ Hưu có tác dụng chiêu tài, phát lộc.trấn nhà để tránh tà khí, mang lại


Tỳ Hưu Việt – Tỳ Hưu Đá Quý – Tỳ Hưu Phong Thủy – Trang Sức Tỳ Hưu